Barcelona crea una Taula interinstitucional per a la prevenció de l’abús sexual i el maltractament infantil

El nou espai neix amb l’objectiu de millorar la coordinació de les polítiques de prevenció, especialment als equipaments municipals, i donar una millor resposta davant els casos que es presentin.

Barcelona compta des d’avui amb una Taula interinstitucional per a la prevenció i atenció de l’abús sexual infantil i el maltractament infantil, en què hi participen l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i diferents institucions del sector de la infància. El nou espai neix amb l’objectiu que les diferents administracions i institucions coordinin les accions per millorar les polítiques de prevenció, especialment als equipaments municipals, i es doni una millor resposta davant els casos que es presentin.

El ple de la taula es reunirà com a mínim una vegada a l’any, i es crearan grups de treball per a tractar qüestions específiques en el dia a dia, de manera que es pugui donar una resposta ràpida i coordinada en el moment que calgui.

Programa de prevenció de l’abús sexual i el maltractament infantil

La taula es constitueix en el marc del Programa de prevenció de l’abús sexual i el maltractament infantil als equipaments municipals, que té per objectiu garantir que aquests equipaments siguin el més segurs possible per als infants.

El programa inclou un diagnòstic dels diferents equipaments municipals per detectar quines són les millores a fer, i fixar unes recomanacions, tant arquitectòniques, com globals o de bones pràctiques. A partir d’aquest diagnòstic, es crearà també un protocol d’actuació sobre possibles casos d’abusos en les diferents tipologies de centres.

La diagnosi i el protocol van acompanyats de la formació del personal que hi treballa, de manera que la ciutadania pugui trobar professionals capaços de saber reaccionar davant de situacions de revelació d’algun tipus de maltractament infantil i/o abús.

Per això, serà bàsica la figura d’una persona referent a cada una de les àrees que participen a la Taula interinstitucional que avui s’ha constituït. De manera que hi hagi unes pautes fixades per a donar resposta en cas necessari i que es pugui fer ràpidament.

Finalment, el programa preveu com un dels eixos fonamentals les accions informatives i les campanyes de sensibilització adreçades als usuaris menors d’edat que fan ús dels equipaments, amb l’objectiu d’empoderar-los i de donar-los recursos per afrontar possibles situacions d’abús.

Es dóna així continuïtat a la feina feta en els darrers anys en aquesta matèria, uns anys en què, entre altres qüestions, s’ha impulsat la revisió dels protocols de prevenció de l’abús sexual al Consorci d’Educació, s’ha dut a terme la formació de professionals i el consistori s’ha personat a casos d’abús sexual a centres educatius.

A la taula hi són representades les següents administracions i institucions: l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament;  l’Àrea de Drets Socials – Comissionat d’Educació, Infància ì Joventut de l’Ajuntament de Barcelona (Presidència);  Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB); Institut Barcelona Esports; Consorci de Biblioteques; Institut Municipal de Persones amb Discapacitat; Àrea de Ciutadania, Participació i Transparència; Àrea de Seguretat i Prevenció; Representants dels 10 districtes de Barcelona; Institut Infància i Adolescència; Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya; Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) de la Generalitat de Catalunya; Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra; Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya; Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya; Hospital Sant Joan de Déu; Sindicatura de Greuges de Barcelona.