Barcelona crea l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació

El nou Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona relleva el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona (PMHB), creat l’any 1927.

L’Ajuntament de Barcelona ha creat l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona (Imhab) poder afrontar amb un nou model organitzatiu i de gestió dels recursos humans i materials el Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025, aprovat ara fa un any. A partir d’aquest es potenciaran les polítiques relacionades amb l’habitatge entenent-lo aquest com un dret del ciutadà, i per tant, incrementant les polítiques centrades en el desplegament d’un servei públic d’habitatge, en la línia del que ja existeix en les ciutats europees més avançades en aquesta matèria.

El nou Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona relleva el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona (PMHB), creat l’any 1927, amb la finalitat de promoure habitatges destinats a les persones que no podien accedir a una llar digna en condicions de mercat.

El nou institut municipal també incorpora serveis i departaments municipals que es trobaven integrats a BAGURSA (Barcelona Gestió Urbanística SA), que tenia per objectiu centralitzar serveis d’urbanització, encàrrecs d’obres, gestió del sòl, rehabilitació, registre de sol·licitants d’habitatge, i les oficines d’habitatge).

De fet, el nou Imhab reuneix 5 serveis i 16 departaments i significa doncs, la integració en un únic organisme de tots els serveis relacionats amb les polítiques d’habitatge, i no només la promoció de nou habitatge, o la gestió de les promocions d’habitatge social, sinó també les ajudes a la rehabilitació del parc d’habitatge privat, la informació sobre el mercat d’habitatge privat, la gestió de la demanda d’habitatge públic i a preu assequible, l’atenció de l’emergència en habitatge, la compra d’habitatge ja construït, la detecció d’habitatges buits per mobilitzar-los cap al lloguer assequible, les ajudes al pagament del lloguer, i la disciplina en habitatge. Respon per tant, a un principi de concentració i agrupació de serveis i departaments en una única entitat que permetrà un accés molt més directe a la ciutadania al conjunt de serveis relacionats amb l’habitatge.

Un dels canvis més significatius d’aquest nou model de gestió serà la multiplicació de la capacitat d’impuls de noves promocions, ja que es preveu que quan el projecte ja estigui plenament en rodatge, el ritme de construcció de nous habitatges públics serà de 723 a l’any (mitjana que es donarà en el període 2021 – 2025), molt superior al ritme de promoció al qual havia caigut en el mandat anterior: 74 habitatges a l’any de mitjana en el període 2011 – 2015.

La rehabilitació d’habitatges, un generador d’ocupació

Això no obstant, en el context d’una ciutat en la qual la promoció d’habitatge nou serà malgrat tot limitada, donat que els terrenys disponibles ho són, adquireix un paper cada vegada més rellevant el de la promoció de la rehabilitació de l’habitatge ja existent. I en aquest terreny cal destacar el paper que tindrà el nou Imhab com a motor econòmic de la ciutat. La rehabilitació d’habitatge és un generador d’ocupació digna i de redistribució econòmica. Es calcula que les polítiques d’habitatge generen 15 llocs de treball per cada milió d’€ invertit. El Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona té previst generar, una mitjana de 2.226 llocs de treball cada any (amb una inversió prevista anual que voltarà els 150 milions d’€.