Barcelona comptarà amb un centre d’informació per a la cura de les persones

El nou centre, que estarà ubicat al C/ Viladomat, 127, serà un punt d’informació i orientació per a professionals que intervenen en processos de la cura i per a famílies. Estarà actiu aquest 2018.

La ciutat de Barcelona comptarà enguany amb un nou centre d’informació i assessorament per a la cura de les persones. El servei s’ubicarà a l’edifici on actualment es troba el PAMEM (Viladomat 127), un cop s’hagi fet efectiu el traspàs de totes les persones usuàries de la mútua municipal al Servei Català de la Salut (CatSalut).

Les funcions del centre seran la d’oferir tota la informació i assessorament sobre tots els aspectes que giren vers la cura i els recursos existents de la ciutat que pot oferir sobre aquesta qüestió a la ciutadania. Es donarà informació de forma presencial, telefònica i/o via portal web; afavorir espais de trobada on s’organitzin tallers formatius i accions de difusió; i la coordinació i treball en xarxa, gràcies a la qual els professionals del centre vetllaran per tenir actualitzat el mapa de recursos de la cura, en constant interacció amb els agents i entitats del territori.

El nou centre neix amb la voluntat de donar resposta a tots els perfils: persones i famílies cuidadores; cuidadores professionals a la llar; persones receptores de cura (persones amb alguna malaltia o en situació de dependència i/o de discapacitat; persones grans que necessiten suports més o menys continuats; famílies amb infants i adolescents que requereixin suport en el procés de criança i educació); o bé, la ciutadania en general, partint de la base que 8 de cada 10 persones seran cuidadores en algun moment de la seva vida.

La previsió és que entri en funcionament durant el proper estiu, un cop finalitzin les obres d’adequació de l’espai que hi ha previst fer.