Els propietaris de motos reben les primeres sancions per aparcar a les voreres

La Guàrdia Urbana alerta: fi a la tolerància amb els aparcaments de motos a les voreres.

A Barcelona és molt comú veure motocicletes aparcades a les voreres. A partir d’ara ja no serà tan habitual ja que la Guàrdia Urbana ha iniciat una campanya d’avisos, que han col·locat als manillars de les motos estacionades incorrectament a la vorera, alertant de la fi de la tolerància amb aquest incivisme.

Gràcia, la zona més afectada a dia d’avui

A Gràcia els agents de la Guàrdia Urbana, en una primera fase, ja van començar a deixar avisos a la pl. Narcís Oller, i en aparèixer les primeres sancions. Avui ha començat la segona fase a Mare de Déu de la Salut, on es posaran avisos fins el 18 de març i es començarà a sancionar a partir del dia 19. Els vehicles es derivaran als carrers Larrard i Escorial.

La tercera fase es farà a la Travessera de Dalt, entre Escorial i la Granja, amb avisos entre el 19 i el 25 de març i sancions a partir del 26 de març. Encara no hi ha proposta de reubicació.

Hi ha altres fases previstes per més endavant: a Travessera de Dalt, entre la Granja i Torrent de l’Olla  (9 d’abril),  Gran de Gràcia amb Príncep d’Astúries i c. Pérez Galdós (14 maig), pl. Nord (11 juny), carrers Lluís Antúnez, Séneca, Minerva i Neptú (9 de juliol).

Per facilitar la descongestió de les voreres s’està estudiant la possibilitat de crear noves zones d’aparcament en calçada, transformar aparcaments de turismes per a motos i substituir places de pàrquing subterrani d’automòbils per vehicles de dues rodes.

Com han d’aparcar les motos?

Les motocicletes i ciclomotors han d’aparcar preferiblement a les zones habilitades a la calçada reservades per aquest fi. En cas de no haver-hi places disponibles, i sempre que no hi hagi senyalització específica que ho prohibeixi ni reserva de càrrega i descàrrega, estacionament per a persones amb discapacitat o zona d’estacionament prohibit definida, es pot aparcar en vorera en les següents condicions:

– Si la vorera fa entre 3 i 6 metres d’ample:

  • en paral·lel a la vorada i deixant 50 cm de distància amb el límit de la vorada
  • entre els escocells, si n’hi ha, sense sobrepassar-los ni entorpir el pas de sortides de pàrquings, papereres, contenidors
  • a un mínim de 2 m dels passos de vianants i les parades d’autobús

– A les voreres de més de 6 m en semi bateria, sempre que hi hagi més des 3 m lliures de pas

– Està prohibit aparcar en voreres de menys de 3 m d’amplada i de plataforma única. També està prohibit accedir a voreres, andanes i passeigs amb la moto en marxa i el conductor/a al seient.