Aquest mes de novembre s’implanten 5 noves línies de bus

Aquest fet comporta que el mateix 26 de novembre deixaran de circular dues línies de bus, la 45 i la 92. L’escenari final també comportarà millores i ajustos en línies implantades anteriorment com són: H6, H8, H10 i V13.

L’Ajuntament de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) aborden aquest mes de novembre el desplegament final de la Nova Xarxa de Bus i de la configuració de la resta de les línies d’autobusos de la ciutat. Aquest projecte s’emmarca en l’estratègia de potenciar una mobilitat més sostenible i segura, fomentant els desplaçaments en transport públic, en la línia del que marca del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2013-2018.

El proper 26 de novembre es posaran en marxa les darrers 5 línies d’altes prestacions d’aquesta nova xarxa, una línia horitzontal i quatre verticals: H2, V1, V19, V23 i V25. D’aquesta manera culminarà l’aposta de transformació iniciada fa sis anys i a partir de la qual s’ha dut a terme la remodelació global del transport públic en superfície més important feta mai a la ciutat.

El detall de les noves línies que es posen en marxa són els següents:
– H2: Av. d’Esplugues – Trinitat Nova. Línia de referència 60 (modificada). Longitud: 25,5 km. Vehicles: estàndard. Freqüència en feiners: 8 minuts de 7 a 21h aprox.
– V1: Granvia l’Hospitalet – Av. d’Esplugues. Línia de referència: 54 (modificada). Longitud: 14,1 km. Vehicles: estàndard. Freqüència en feiners: 8 minuts de 7 a 21 h aprox.
– V19: Barceloneta – Pl. Alfonso Comín. Línies de referència: 39 i 55 (modificades) i 92 (substituïda). Longitud: 25,4 km. Vehicles: estàndard. Freqüència en feiners: 8 minuts de 7 a 21 h aprox.
– V23: Nova Icària – Can Marcet. Línies de referència: 39 (modificada) i 92 (substituïda). Longitud: 19,5 km. Vehicles: estàndard. Freqüència en feiners: 8 minuts de 7 a 21 h aprox.
– V25: Nova Icària – Horta. Línies de referència: 45 i 92 (substituïdes). Longitud: 16,3 km. Vehicles: estàndard. Freqüència en feiners: 8 minuts de 7 a 21 h aprox..

Amb la seva incorporació finalitzarà el desplegament de la Nova Xarxa Bus que queda completada amb 28 línies d’altes prestacions adreçades a oferir el millor servei a la ciutadania, que passarà a comptar amb un transport públic en superfície modern, eficaç i eficient i preparat per donar resposta als nous reptes de mobilitat sostenible de Barcelona.

Amb la implantació total del projecte es preveu que totes les línies passin a transportar 460 mil viatgers els dies feiners, arribant al 60% del passatge de la xarxa d’autobusos de TMB. En total es comptarà amb 97 àrees d’intercanvi que, en la majoria dels casos, permetran arribar a qualsevol punt de la ciutat en només un sol transbordament.

Variacions en el recorregut de busos actuals
Com és habitual, la implantació d’aquesta darrera fase també comportarà variacions a la xarxa d’autobusos actual:
– 39. Pl. Urquinaona – Pl. Catalana. Escurçament i nous orígens i finals. La part del recorregut per Horta queda cobert per la V23 i la part de Ciutat Vella per la V19.
– 47. Pg. Marítim – Canyelles. Prolongació per la Via Laietana absorbint part del trajecte de la 45.
– 54 Cardenal Reig- Estació del Nord. Limitació de recorregut a Cardenal Reig i millora d’intervals (6’ en feiners). La V1 cobreix el traçat fins a av. d’Esplugues.
– 55. Pl. Urquinaona – Parc Montjuïc. Nou origen i final. El recorregut que deixa de fer queda cobert per la V19 i la 39.
– 60. Vall d’Hebron – Besòs / Verneda. Nou origen i final a Vall d’Hebron per evitar el solapament amb la nova línia H2 fins a av. d’Esplugues

El mateix 26 de novembre deixaran de circular dues línies convencionals que se superposaran a línies noves com són la 45 i la 92. L’escenari final també comportarà millores i ajustos en línies implantades anteriorment com són: H6, H8, H10 i V13.

Actualment a la capital catalana ja hi ha 23 línies d’autobusos d’altes prestacions en funcionament. Són les següents: D20,H6, H12, V7 i V21 (octubre 2012); H8, H10, H16, V3 i V17 (novembre 2013); H14, V15 i V27 (setembre 2014); H4, V11, V13 (febrer 2016); D40, V5, V29 i V31 (novembre 2017); i D50, V9 i V33 (juny 2018). Durant tot el període d’implantació l’evolució de la demanda s’ha anat incrementant de manera exponencial, passant de les 62.000 validacions diàries, a l’octubre del 2012, fins a les 425.000 validacions diàries actuals.