Aprovada la remodelació dels mercats de Montserrat i d’Horta

El Consell Rector també ha aprovat la despesa per a les obres del nou mercat de Sant Andreu.

El Consell Rector de l’Institut de Mercats de Barcelona ha aprovat el projecte de construcció del nou Mercat de Montserrat, al districte de Nou Barris, i la remodelació del Mercat d’Horta, després que en tots dos casos s’arribés a l’acord amb la Junta de Paradistes del Mercat.

Mercat de Montserrat
En el cas del Mercat de Montserrat, es construirà un nou equipament al solar adjacent al mercat actual i la construcció actual s’enderrocarà. El projecte preveu que el nou mercat tingui 7.500 metres quadrats de superfície, amb un edifici que disposarà d’accessos a diferents nivells.

Es preveu també un edifici trapezoidal amb accessos des de les cantonades.
El mercat tradicional estarà format per 25 establiments alimentaris, i s’hi inclourà un bar cafeteria, cinc establiments exteriors i una superfície comercial de 1.300 metres quadrats i el vestíbul d’accés. A les plantes soterrànies hi haurà els magatzems i espais logístics i un aparcament de cinquanta places.

La construcció del nou Mercat de Montserrat replantejarà l’espai que hi ha entre la via Favència, el carrer d’Aiguablava, el carrer de les Torres i el camí Vell de la Pedrera, per tal que continuï sent un espai de relació entre els diferents barris del voltant. Es preveu que es mantingui una part de les arcades de l’edifici actual del mercat. Un ampli espai central servirà com a plaça i com a via de connexió entre les diferents zones del districte.

No serà necessari instal·lar un mercat provisional. El destí de l’edifici del mercat antic, que es desmuntarà parcialment, el decidirà el districte de Nou Barris a través d’un procés participatiu.
Es calcula que el projecte executiu, la licitació i l’adjudicació de l’obra es duran a terme durant l’any 2019, de manera que l’obra començarà l’any 2020.

Projecte de remodelació del Mercat d’Horta
Per al Mercat d’Horta, en canvi, es projecta una intervenció integral sobre l’edifici actual, catalogat patrimonialment, per tal de poder-lo dotar de tots els requeriments i serveis necessaris que actualment no estan permesos. La previsió és que el mercat provisional pugui instal·lar-se l’any 2021.

El projecte conservarà l’estructura de formigó i tindrà un nou tancament exterior vidrat que permetrà veure l’estructura de l’edifici històric. L’espai central es conservarà tal com està actualment.

En l’àmbit del carrer del Tajo se situarà la planta del mercat del fresc. Es construirà també una planta primera amb accés doble des del carrer del Mestre Serradesanferm i s’instal·laran unes escales mecàniques des del carrer del Tajo. A la planta inferior també s’hi ubicarà un autoservei de productes no frescs, que complementarà l’oferta del mercat.

Les oficines, els espais polivalents i els espais de maquinària se situaran a la planta superior, i, pel que fa a les plantes soterrades, a la planta −1 es preveu la construcció d’un aparcament, i a la planta −2, els espais logístics.

Mercat de Sant Andreu
El Consell Rector també ha aprovat la despesa per a les obres del nou mercat de Sant Andreu, valorades en 8.677.982,41 euros. La previsió és que el mercat definitiu es comenci a construir a l’estiu i a finals de 2020 es pugui fer el trasllat al mercat definitiu.