Aliança entre l’Ajuntament i les universitats de la ciutat per reforçar Barcelona com a campus universitari

El consistori signa cinc convenis amb la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Oberta de Catalunya amb l’objectiu promoure accions per millorar l’equitat educativa del conjunt dels barris en l’accés a l’educació superior o impulsar projectes de recerca a la ciutat.

L’Ajuntament de Barcelona i les universitats de la ciutat s’alien per reforçar Barcelona com a ciutat universitària i enfortir el pes dels estudis superiors entre la població. Per aconseguir-ho, el consistori ha signat avui cinc convenis amb la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Oberta de Catalunya, a través dels quals les dues parts es comprometen a treballar plegats per aconseguir els objectius del projecte “Barcelona i Universitat: un objectiu comú”: posar en marxa conjuntament polítiques d’equitat i de retorn social de l’activitat universitària a la ciutat; desenvolupar una actuació proactiva en recerca amb la col·laboració de totes les parts; desenvolupar conjuntament una xarxa d’infraestructures ciutadanes i universitàries; incentivar la mobilitat d’estudiants, personal investigador i professorat; i facilitar la contribució de la universitat en l’educació al llarg de tota la vida.

Més de 140.000 estudiants a les universitats públiques

Barcelona està fortament relacionada amb les universitats que tenen la seva seu a la ciutat. Són un focus de coneixement, d’intercanvis acadèmics, culturals i personals, i un pol de creació de riquesa, no només des d’un punt de vista econòmic, sinó en el sentit més ampli de la paraula. Actualment, més de 140.000 persones estudien en les universitats públiques amb seu a Barcelona i compten amb 11.900 docents i investigadors.

Creació del CAMU

Per a una millor coordinació entre l’Ajuntament i les universitats, s’ha creat el Consell Assessor Municipal d’Universitats (CAMU). L’objectiu és crear un espai on els diferents agents puguin trobar-se i intercanviar els seus punts de vista de manera que s’agilitzin les preses de decisions, es permeti intensificar el treball comú i es potenciï Barcelona com a ciutat universitària de referència.

En un primer moment, el CAMU treballarà en base a tres grups de treball, amb representants municipals i representants de les universitats: les infraestructures i equipaments de la ciutat a la universitat, l’educació, recerca i ocupació de la universitat a la ciutat i transformació social tant de la universitat i la ciutat.