Acord entre l’Ajuntament i les empreses funeràries per regular els serveis funeraris gratuïts i bonificats

Els Serveis Socials acreditaran la possibilitat d’accés als diferents serveis en funció de l’Indicador de Renda Suficient de Catalunya (IRSC).

L’Ajuntament de Barcelona i les empreses funeràries Mémora i Àltima han acordat regular l’accés als serveis funeraris gratuïts i bonificats. El decret, que entrarà en vigor durant les properes setmanes, fixa les condicions per garantir l’accés universal a les persones amb pocs recursos que no poden assumir-ne el cost.

Fins ara, no hi havia fixades unes condicions clares de quines eren les persones que podien accedir-hi. Amb l’aprovació del decret es fixa que l’accés gratuït o bonificat dels serveis funeraris es realitzarà, com ja succeeix amb altres serveis municipals, a partir de l’Indicador de Renda Suficient de Catalunya (IRSC) i amb un informe dels Serveis Socials que acrediti que no es disposen de mitjans propis per fer-se càrrec de la despesa del servei. Amb aquesta modificació, es calcula que es doblarà el número de persones que podrà accedir a aquesta tipologia de serveis.

Condicions per accedir-hi

Els llindars d’ingressos mensuals per a l’accés als serveis gratuïts (entesos per 14 pagues anuals), són els següents:

Els llindars d’ingressos mensuals per poder accedir als serveis bonificats (entesos per 14 pagues anuals), són els següents:

Prestacions dels serveis gratuïts i bonificats

Els serveis gratuïts als quals tindran dret les persones que tinguin un IRSC igual o inferior a 0,66 consten de les següent prestacions:

  • Informació i assessorament sobre els serveis mínims que són objecte de prestació gratuïta.
  • Recollida del difunt.
  • Subministrament del fèretre.
  • Realització de pràctiques higièniques i sanitàries bàsiques sobre el cadàver, col·locació en el fèretre i dipòsit del cadàver fins al moment del trasllat al cementiri o crematori.
  • Trasllat del cadàver fins al tanatori i fins al cementiri o crematori ubicat a la ciutat de Barcelona.

Aquelles persones que tinguin un IRSC igual o inferior a 1 tenen dret a una bonificació del 20% del servei. Aquests beneficiaris poden contractar serveis suplementaris, com per exemple els associats a una cerimònia, fins a un màxim de 2.500 euros, per tal de mantenir el dret a la bonificació.