956 persones sense llar dormen als carrers de Barcelona i 2.099 estan allotjades en equipaments

Un total de 925 persones voluntàries han participat en el Recompte 2018, una activitat organitzada per les 38 organitzacions que conformen la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL).

Entre les 22.00 i les 2.00 hores d’aquesta matinada un total de 925 persones voluntàries han participat al Recompte 2018 de persones sense llar a la ciutat de Barcelona, dividides en 287 grups que han recorregut tota la ciutat a partir dels 13 punts de trobada designats prèviament. Diverses persones que han viscut al carrer també hi han participat enguany com a voluntàries, en una edició durant la qual gairebé la meitat de les persones que hi participaven ho han fet per primera vegada. Organitzat per les 38 entitats que formen part la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL), inclòs l’Ajuntament de Barcelona, el recompte d’enguany és ja el sisè i el tercer consecutiu que compta amb el suport específic del consistori. Com cada any, l’objectiu de l’activitat és sensibilitzar la ciutadania sobre la problemàtica del sensellarisme, donar a conèixer la tasca de les entitats de la XAPSLL, comptabilitzar l’abast del fenomen en una nit concreta i detectar nous espais de pernocta a la ciutat.

Enguany s’han comptabilitzat en total 956 persones dormint a la via pública i 2.099 en equipaments municipals o de les diverses entitats socials. Les persones que es van comptabilitzar durant el recompte de l’any passat van ser 1.026 dormint al carrer i 2.006 en recursos residencials de la XAPSLL o equipaments municipals. Pel que fa als assentaments, l’any 2017 va tancar amb una mitjana de 444 persones vivint-hi, mentre que durant el primer trimestre de 2018 aquesta xifra ha pujat a 536.

Segons les dades recollides de forma provisional, la distribució de persones dormint al carrer ha estat la següent (entre parèntesi la xifra del 2017):

– Ciutat Vella: 210 persones (271)

– Eixample: 217 persones (210)

– Sants – Montjuïc: 172 persones (188)

– Les Corts: 30 persones (39)

– Sarrià – Sant Gervasi: 57 persones (59)

– Gràcia: 52 persones (29)

– Horta – Guinardó: 43 persones (45)

– Nou Barris: 42 persones (43)

– Sant Andreu: 21 persones (11)

– Sant Martí: 112 persones (131)

– TOTAL: 956 persones (1.026)

Des de l’any 2018 fins a l’actualitat, el nombre de persones que dormen al carrer detectades pels successius recomptes ha passat de 658 a 956 persones, un increment del 45,3% malgrat que enguany s’han recomptat 70 persones menys. De fet, el nombre de persones que es veuen abocades a dormir al carrer no ha parat d’augmentar durant els darrers anys, com passa a d’altres ciutats europees, en un context d’increment i enquistament de la pobresa i de la desigualtat social.