Reduir permanentment la contaminació als nivells del 2020 evitaria 600 morts l’any a Barcelona

Les restriccions i els canvis en la mobilitat que va provocar la irrupció de la pandèmia de la COVID-19 va suposar una millora sense precedents de la qualitat de l’aire a la ciutat de Barcelona, segons recull el darrer informe anual de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). Si la contaminació habitual, tenint en compte els nivells dels anys 2018 i 2019, es reduís de forma permanent als nivells de 2020, s’estima que a la ciutat s’evitarien el 4% de les morts naturals (al voltant de 600 morts cada any), el 19% dels nous casos d’asma infantil (al voltant de 300 casos anuals) i el 5% dels nous casos de càncer de pulmó (al voltant de 50 casos anuals), segons l’avaluació d’impacte en salut feta per l’ASPB.

El descens de la contaminació ha fet que per primera vegada des que es tenen registres es complís a totes les estacions de vigilància de la ciutat el nivell guia de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i el valor límit anual de la Unió Europea (UE) pel que fa al diòxid de nitrogen (NO2), que és de 40 µg/m3 de mitjana anual. El NO2 és un contaminant molt relacionat amb les emissions del trànsit i és el contaminant que més descens ha tingut. Les partícules també han arribat a mínims històrics, però la reducció va ser menys marcada que pel NO2, atès que la contribució del trànsit en la seva generació és menor i depèn també d’altres fonts contaminants. Tot i la forta millora, el 2020 es van seguir superant els nivells guia de l’OMS tant de les partícules PM10 com PM2.5 (PM10: 20 µg/m3 / PM2.5: 10 µg/m3) tot i que es compleix el nivell legal de la UE.

Segons s’exposa a l’informe, la reducció de la contaminació durant el 2020 també es va traduir lògicament en una dràstica reducció dels nivells d’exposició de la població respecte dels nivells habituals (2018-2019). De fet, la concentració mitjana de NO2 a la qual s’exposa la població es va reduir un 28% (11 µg/m3), una circumstància que es va notar especialment al districte de l’Eixample, que va ser la zona de la ciutat que va experimentar una reducció més forta.

Menys escoles exposades

L’exposició al NO2 de les escoles també es va reduir en una proporció similar a la del conjunt de la població, així com les diferències entre les escoles més i menys contaminades. És important remarcar aquesta diferència entre escoles i les seves conseqüències sobre la salut dels infants, atès que els estudis epidemiològics indiquen que cada augment d’exposició de 10 µg/m3 de NO2 suposa augmentar un 5% el risc de desenvolupar asma infantil. L’Eixample va continuar sent el districte amb més escoles exposades a nivells alts de NO2, però alhora va ser el districte que va experimentar una davallada més forta durant el 2020.

Tal com recullen els informes successius que fa cada any l’ASPB, la contaminació de l’aire és un problema de salut pública de primera magnitud i, en el cas de la ciutat de Barcelona, la seva magnitud està estretament vinculada al trànsit motoritzat. L’evidència científica constata que l’exposició crònica a nivells alts de contaminació està relacionada amb un importat impacte en la salut de les persones tant per la càrrega de malalties com per la mortalitat. En aquest sentit, la reducció dels nivells de contaminació observada l’any 2020 és molt rellevant des del punt de vista de l’impacte en salut.

Entre les seves conclusions, l’informe de l’ASPB assenyala que l’any 2020, estrictament pel que fa a la qualitat de l’aire a la ciutat, ha resultat una mena d’experiment natural del que se’n poden extreure informacions molt útils pel que fa a la contaminació i del seu impacte en la salut, sense obviar que la pandèmia ha comportat una forta crisis sanitària, econòmica i social, amb un excés de mortalitat a Barcelona que s’estima que està al voltant de les 4.200 morts.