Prova pilot: l’Ajuntament i la Generalitat integren els seus sistemes informàtics per poder compartir dades socials i sanitàries

L’objectiu de la prova pilot, que s’ha iniciat en persones grans i pacients complexos dels barris de l’Eixample i del Besós, és avançar cap a l’atenció integrada social i sanitària.

L’Ajuntament de Barcelona i el departament de Salut de la Generalitat han realitzat una prova pilot per integrar de forma efectiva els seus sistemes informàtics i poder compartir dades socials i sanitàries. Això permetrà als professionals dels serveis sanitaris i socials d’ambdues administracions intercanviar dades en temps real sobre els pacients i les persones usuàries que atenen i, a més a més, consultar-les cada cop que ho considerin necessari.

El model, que ja està funcionant com a prova pilot als barris barcelonins de la Nova Esquerra de l’Eixample i del Besòs, se centra en un primer moment en l’atenció a la població major de 64 anys i en situació d’alta complexitat social i sanitària, però aspira a estendre’s al conjunt de centres de serveis socials bàsics i equips d’atenció primària de Barcelona i progressivament en els propers anys a tota Catalunya, també per al conjunt de la població. L’objectiu de tot plegat és agilitzar el procés d’atenció a les persones amb necessitats complexes per tal de donar-ne resposta de manera més ràpida i coordinada entre els dos àmbits d’atenció.

Poder vincular la Història Clínica Compartida de Catalunya (HCCC) i l’Historial d’Atenció Social del Sistema d’Informació d’Acció Social (SIAS) és només un primer pas per poder avançar cap a l’atenció integrada social i sanitària. Els primers resultats del funcionament es valoraran a l’inici del segon trimestre de l’any.

La intenció de totes dues administracions és obtenir resultats contrastables a llarg termini i comprovar si aquesta visió integrada no només permet consensuar el model d’atenció a la persona de manera integral, sinó també estudiar fins a quin punt es produeixen beneficis en el seu estat general, en el seu benestar individual i suposa també una simplificació dels processos d’atenció per obtenir una resposta més adequada per a cada cas.

Eixample i Besós, els primers barris en aplicar la prova pilot

La prova pilot que es desenvolupa a la Nova Esquerra de l’Eixample i del Besòs parteix d’un estudi exhaustiu de les necessitats d’aquests territoris i s’ha centrat en un primer moment en el col·lectiu de les persones majors de 64 anys, pacients crònics complexes o amb malaltia crònica avançada i que reben el Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) o el de Teleassistència. Tot i així, el model d’atenció integrada pot tenir efectes positius sobre el conjunt de la població i la voluntat és estendre el sistema progressivament a tota la ciutat. Entre els col·lectius que potencialment podrien beneficiar-se en major grau del nou model s’ha identificat el de les persones amb problemes de salut mental, les persones que pateixen situacions de violència masclista o intrafamiliar i les persones sense llar i els infants.