Un centenar d’asseguradores creen un fons de 37 milions per cobrir els sanitaris que s’enfronten al COVID-19 amb una assegurança de vida

700.000 sanitaris estaran coberts per vida i hospitalització: s’inclouran els metges, infermers, auxiliars, zeladors i personal d’ambulàncies.

L’assegurança inclou un capital de 30.000 euros per mort i un subsidi per hospitalització.

VidaCaixa, Mapfre i Mútua Madrileña lideren el grup en aportacions: dels 37 milions d’euros, VidaCaixa aporta sis milions d’euros d’aquesta xifra; Mapfre, cinc milions i Mutua Madrileña, quatre milions.

La asseguradores uneixen les seves forces per protegir el personal sanitari que lluita per contenir el coronavirus a Espanya. Un centenar d’entitats ha aportat 37 milions d’euros per constituir un fons solidari. VidaCaixa, Mapfre i Mútua Madrileña lideren el grup en aportacions: dels 37 milions d’euros, VidaCaixa aporta sis milions d’euros d’aquesta xifra; Mapfre, cinc milions i Mutua Madrileña, quatre milions.

Amb aquests diners UNESPA, l’Associació empresarial de l’Assegurança, subscriurà una assegurança de vida col·lectiva que cobrirà la mort per causa directa de l’COVID-19 dels que tenen cura de la salut de tots els ciutadans en la present crisi sanitària, així com un subsidi per als que resultin hospitalitzats.

Els professionals que comptaran amb aquesta protecció seran els metges, infermers, auxiliars d’infermeria, zeladors i personal d’ambulàncies que formen part de el Sistema Nacional de Salut i es trobin involucrats directament en la lluita contra el coronavirus. Estaran coberts tant aquells que treballen en hospitals, clíniques i ambulatoris públics, com els que ho fan en centres de el sector privat. Aquesta assegurança col·lectiu també protegirà als metges, infermers, auxiliars d’infermeria i zeladors que treballen per a residències de gent gran; ja siguin públiques o privades.

D’acord amb les estimacions realitzades, l’assegurança de vida i el subsidi per hospitalització donarà cobertura a través d’aquest instrument a més de 700.000 persones a tot el país. La indústria de l’assegurança constitueix la major pòlissa col·lectiva d’aquest tipus mai subscrita en la història d’Espanya per recolzar als que es troben a la primera línia de la lluita contra el COVID-19.

El capital assegurat en cas de defunció per causa directa de l’COVID-19 puja a 30.000 euros per persona. Els diners els rebran els hereus legals de l’assegurat. El subsidi d’hospitalització, mentrestant, comportarà el pagament de 100 euros a el dia a l’sanitari malalt sempre que el seu ingrés hospitalari superi els tres dies i fins a un màxim de dues setmanes. És a dir, els pagaments oscil·laran entre els 400 i els 1.400 euros per persona.

La protecció tindrà una vigència de sis mesos, a comptar de l’inici de l’estat d’alarma. És a dir, s’ha de cobrir a totes aquelles persones del col·lectiu assegurat que siguin hospitalitzades o morin a causa directa de l’coronavirus des del passat 14 de març fins al proper 13 de setembre de 2020, ambdós dies inclosos. La cobertura té, per tant, caràcter retroactiu.

Les més de 100 asseguradores que s’han compromès a finançar aquesta pòlissa col·lectiva reuneixen juntes una quota de mercat de l’78%. Aquesta iniciativa sectorial se suma als projectes que, amb caràcter individual, han posat en marxa els diferents grups asseguradors en les últimes setmanes.

En cas que la sinistralitat sigui menor que el fons constituït, l’import sobrant es destinarà a donar suport als afectats pel coronavirus. En les properes setmanes es facilitaran més detalls sobre aquesta protecció al web d’UNESPA