El Plenari aprova noves bonificacions culturals i en matèria d’IBI

El Plenari aprova la modificació de les Ordenances Fiscals que permet bonificar l’Impost de Béns Immobles (IBI), en habitatges destinats a lloguer social, i en taxes vinculades a serveis culturals.

El Consell Plenari ha aprovat definitivament noves bonificacions en l’Impost de Béns Immobles (IBI)  i en taxes vinculades a serveis culturals. La modificació d’aquests dos epígrafs de les Ordenances Fiscals ha comptat amb el suport de tots els grups i l’abstenció del PP.

Pel que fa a l’IBI s’introdueix una nova bonificació en el cas d’habitatges destinats a lloguer social, que arribarà fins al 95% de la quota, en el cas dels immobles que passin a ser gestionats per la Borsa d’habitatge de lloguer de Barcelona o per entitats o empreses de titularitat pública.

També s’introdueix una modificació de la bonificació de l’IBI a les famílies nombroses que passarà a estar vinculat a la renda, als ingressos anuals de la unitat familiar, substituint l’actual criteri basat en el valor cadastral de l’immoble. Aquesta modificació respon a un acord amb el col•lectiu de famílies nombroses.

Pel que fa a les taxes vinculades a serveis culturals, s’incorporen bonificacions vinculades al carnet Gaudir Més Barcelona o entrades gratuïta pels adults que acompanyin infants beneficiaris del Quadern Cultura vinculat al MUHBA.

El primer tinent d’alcaldia, Gerado Pisarello, ha destacat que “els canvis aprovats responen a una política fiscal redistributiva i progressiva  que reverteix els elements regressius de les polítiques de dretes”. “Ens hagués agradat anar més enllà, es una política fiscal que s’ha d’afiançar i que també exigim a les altres administracions. Però hi ha un model, una filosofia.  Hem congelat IBI, pujat als sectors que més tenen, hem introduït subvencions a PIMEs i autònoms que no existien, a l’energia solar, i hem estat ferms amb qui més tenia, els grans tenidors i contra els paradisos fiscals”, ha dit Pisarello.