Colau aprova els pressupostos 2018

Ho ha pogut fer gràcies a què cap força política ha plantejat una moció de censura.

Avui, dissabte, han quedat aprovats de forma automàtica els pressupostos municipals per l’any 2018. L’alcaldessa, Ada Colau, ha superat així la qüestió de confiança, ja que cap força de l’oposició li ha plantejat una moció de censura durant l’últim mes. El Govern ha tingut que fer ús, doncs, de l’última via per l’aprovació dels seus comptes, ja que durant els últims mesos de negociació no hi ha hagut acord.

Com són els pressupostos 2018?

Els comptes per aquest any preveuen una despesa corrent de 2.210,5 M€, el que suposa un augment d’un 2,7% de recursos (+59,1M€). Així mateix, el total de la inversió, comptant la injecció a la construcció d’habitatge per part de l’Institut Municipal de l’Habitatge, arribarà als 482M€.

El pressupost 2018 destinarà un total de 408,8 M€ de despesa a medi ambient i benestar comunitari. Així mateix es prioritza i consolida la política de serveis socials i promoció social iniciada a principis de mandat que al 2018 arriba als 334,7 milions d’euros i que representa un 15% del total de la despesa corrent. En aquest capítol s’hi inclouen els recursos destinats a l’assistència social primària o a la promoció social per tal d’atendre diversos col·lectius com infància, joventut o persones amb discapacitat.

També, hi ha una aposta important per promoure la mobilitat sostenible i millorar el transport públic, amb l’expansió de la xarxa de busos de barri o dels carrils bici, així com les transferències a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per finançar el sistema de transport públic. En total es preveu destinar 174,7 M€ a la millora del transport públic, el que suposa un increment de recursos del 14% i de 21,2 milions d’euros disponibles respecte el pressupost 2017.

Així mateix creixen les partides destinades a Cultura (amb un total de 145,7M€), Habitatge i Urbanisme (133,4 M€) o Educació, que consolida els 121,8 M€ de despesa disponibles enguany.

Pel que fa a les inversions, la major part dels recursos es destinaran a la construcció i millora d’equipaments (157,3M€) i al manteniment i arranjament de l’espai públic (144 M€). Pel que fa a Habitatge es preveu una inversió total de 72,7 milions d’euros, atès que hi ha 49,2 M€ d’execució pròpia aquest 2018 per part del Patronat Municipal de l’Habitatge (PMH). Això fa que la inversió total, comptant aquesta injecció a la construcció d’habitatge per part del PMH, arribi a 482M€.

Barcelona tanca el 2017 amb 1,3M€ de superàvit

En paral·lel, i tal com marca la llei, aquesta setmana l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha signat la liquidació del pressupost 2017, que s’ha tancat amb un superàvit de 1,3 M€.

El romanent de tresoreria s’ha situat en 166 M€ i s’ha mantingut el pagament a proveïdors per sota dels 30 dies: 28,5 dies de mitjana. Es manté la xifra d’endeutament en 835,5 milions d’euros, assolida a finals del 2015 per l’actual govern.