Barcelona signa un conveni amb l’Agència Valenciana Antifrau per sumar esforços contra el frau i la corrupció

El tinent d’alcaldia de Drets de Ciutadania, Transparència i Participació, Jaume Asens, i el director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, signant el conveni.

L’objectiu del conveni és millorar objectius i l’eficiència dels recursos públics i millorar el servei que tant l’Ajuntament com l’Agència Valenciana Antifrau presten a la ciutadania.

L’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Valenciana Antifrau va firmar divendres un conveni per crear un marc estable de comunicació per compartir coneixement i experiències en la lluita contra el frau i la corrupció, que servirà per millorar objectius, optimitzar els recursos públics i millorar el servei que s’ofereix a la ciutadania.

La Bústia Ètica, un èxit

L’Ajuntament de Barcelona va posar en marxa la Bústia Ètica de Bon Govern, un canal segur de denúncies ciutadanes contra la corrupció o altres pràctiques lesives per al bon govern de la ciutat de Barcelona.

La bústia, gestionada per l’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques (OTBP), permet a la ciutadania i al personal municipal posar en coneixement de l’Ajuntament aquelles conductes que poden resultar contràries a dret i als principis ètics i de conducta, garantint la confidencialitat, l’anonimat i la indemnitat del comunicador. La bústia ètica, es va posar en marxa amb la col·laboració entre l’Ajuntament i Xnet, i ha estat replicada primer per l’oficina Antifrau de Catalunya i posteriorment per l’Agència Valenciana Antifrau.