Política de privacitat

Infomació legal

L’usuari es compromet a utilitzar aquesta web d’acord amb l’establert en la legislació vigent, abstenint-se d’utilitzar-la per a activitats contraries a les lleis, a la moral o usos lesius dels drets i interessos de tercers.

L’accés al WebSite és responsabilitat única dels usuaris.

L’accés al website no suposa establir cap tipus de relació comercial entre BCN-Notícies.cat i l’usuari.

Els drets de propietat intel·lectual sobre tota la informació escrita continguda en aquesta pàgina web són titularitat de BCN-Notícies.cat. Tots els nostres continguts, excepte les imatges, que podrien tenir drets d’autor, es poden copiar, citant-ne la procedencia.

En cas que l’usuari propocioni algun tipus d’informació, les seves dades seran recollides conforme a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de 15/1999 dins del marc de la legislació espanyola.

BCN-Notícies.cat no es fa responsable de les opinions dels seus col·laboradors.

Política de protecció de dades de BCN-Notícies.cat

BCN-Notícies.cat li informa de la política de protecció de dades que aplica a les dades personals facilitades lliure i voluntàriament per l’usuari a través del web www.bcn-noticies.cat.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les seves dades personals seran incorporades al fitxer “Usuaris i subscriptors de BCN-Noticies.cat”, del qual és responsable BCN-Notícies.cat.

La finalitat d’aquest fitxer és la gestió i el manteniment dels usuaris que contacten amb BCN-Notícies.cat per a comunicacions informatives i/o de prospecció comercial relacionades directa o indirectament amb BCN-Notícies.cat.

Les seves dades personals no seran comunicades a cap tercer aliè a BCN-Notícies.cat, excepte en aquells casos en què li haguem informat de forma expressa i ens hagi autoritzat a l’efecte, o bé es tracti de cessions previstes per llei.
Li informem que BCN-Notícies.cat adopta i implementa totes les mesures de caire tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la seguretat de les seves dades personals, tendents a evitar la seva pèrdua, alteració, tractament i manipulació indeguda per part de persones no autoritzades.

En acceptar la política de protecció de dades, autoritza de forma expressa, lliure i inequívoca al responsable del fitxer, BCN-Notícies.cat, al tractament de les seves dades personals en els termes indicats.
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició adreçant un escrit amb còpia del teu DNI a BCN-Notícies.cat, al correu electrònic redaccio@bcn-noticies.cat.

En acceptar la política de protecció de dades, autoritza de forma expressa, lliure i inequívoca al responsable del fitxer, BCN-Notícies.cat, al tractament de les seves dades personals en els termes indicats.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició adreçant un escrit amb còpia del teu DNI a BCN-Notícies.cat, al correu electrònic redaccio@bcn-noticies.cat.