El Pantà de la Foixarda, un nou espai de biodiversitat a Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona, Paisatges Vius i l’Associació Hàbitats han signat un acord per a la custòdia urbana d’aquest espai.

La custodia urbana és un tipus de gestió participativa per implicar la ciutadania en la gestió d’espais per mantenir i millorar el seu estat de conservació i satisfer diverses funcions socials i ambientals.

Barcelona compta amb un nou espai de biodiversitat, el Pantà de la Foixarda, a Montjuïc. L’Ajuntament de Barcelona ha arribat a un acord amb Paisatges Vius i l’Associació Hàbitats per a la custòdia urbana de la finca municipal el Pantà de la Foixarda. L’acord s’emmarca en el projecte de la Xarxa per a la Conservació de la Natura, XCN, “Infraestructura verda i custòdia urbana: contribuint a l’adaptació de les ciutats al canvi climàtic” que té per objectiu promoure la biodiversitat i l’adaptació al canvi climàtic.

L’acord a que s’ha arribat implica una prova pilot a través de la custòdia urbana. La custòdia urbana és un tipus de gestió participativa que vol implicar la ciutadania en la gestió d’espais per mantenir i millorar el seu estat de conservació i satisfer diverses funcions socials i ambientals. S’ha triat la finca municipal de Barcelona, el Sot del Pantà de la Foixarda, d’aproximadament una hectàrea, amb una llacuna semipermanent a la part inferior i una presència important de flora exòtica.

La prova pilot contempla diverses accions:

– Selecció de Paisatges Vius i l’Associació Hàbitats com a entitats per a gestionar la finca, a fi de promoure’n la biodiversitat i adaptar-la al canvi climàtic, tot involucrant la ciutadania.

– L’Ajuntament de Barcelona ha autoritzat l’ús de la finca per quatre anys per destinar-la a la conservació de la natura, el foment de la biodiversitat i la restauració d’ecosistemes. Aquesta autorització constitueix l’acord de custòdia entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació Hàbitats i Paisatges Vius.

– S’ha redactat el Pla de gestió de la finca pel període 2019 – 2030. El Pla de Gestió inclou una descripció de l’espai i dels seus elements d’interès, la identificació dels factors limitants i amenaces (amb un èmfasi especial en el canvi climàtic), els objectius del projecte i el programa d’actuació.

– En els darrers mesos s’han anat executat algunes de les actuacions previstes al Pla de gestió:

• Recuperació d’espais oberts, reduint la coberta d’espècies lianoides exòtiques

• Eliminació de vegetació que havia envaït la llera de la llacuna, per promoure la vegetació pròpia d’aquest ambient

• Construcció d’estructures per a afavorir el refugi i la cria d’eriçons, rèptils i artròpodes

• Col·locació de caixes niu per a ocells i ratpenats

• Alliberament de rapinyaires nocturns

• Organització d’una jornada de voluntariat

La XCN i l’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb les entitats de custòdia implicades, estan treballant per donar continuïtat a les accions previstes al Pla de Gestió de l’espai.