Consells per poder gaudir d’una revetlla de Sant Joan segura

Per poder gaudir d’una revetlla de Sant Joan segura cal tenir en compte els següents consells:

A casa:

– Hem de tancar les portes i finestres quan hi hagi focs d’artifici al carrer. Així evitarem el risc que el nostre habitatge s’encengui.

– Hem de treure la roba estesa dels terrats i de les terrasses. Evitarem que les guspires d’algun coet provoquin un incendi.

A l’hora d’encendre petards

– No ens hem de guardar cap article pirotècnic a les butxaques. Es poden encendre i explotar-nos al damunt.

– Si l’article falla en encendre’l, no l’hem de tocar fins que no hagin passat 30 minuts. L’hem d’inutilitzar deixant-lo en remull durant una nit.

– Procurem encendre el ble del petard per l’extrem, perquè ens doni temps d’enretirar-nos.

– No hem de llançar coets, globus o altres artefactes que continguin foc a menys de 500 m del bosc. Podríem calar-hi foc i provocar un incendi forestal.

– No hem de posar mai la cara ni cap membre a sobre o davant de qualsevol article pirotècnic encès. Si ho fem, podem patir greus cremades, accidents oculars i/o traumatismes.

– Les candeles romanes que no estiguin proveïdes de mànec especial, hem de fixar-les en un forat o en un test amb terra o amb sorra per no cremar-nos.

– No hem de ficar trons dins de totxanes ni ampolles, perquè, en explotar, fan metralla que surt incontroladament.

– No hem de tallar el tro final d’una traca. La seva explosió fora de la traca ens podria fer molt de mal.

– Els coets voladors, no els hem de disparar mai agafats de la mà, ni amb la barnilla trencada, ni en un lloc amb risc d’incendi (a la muntanya, a llocs amb arbustos secs, etc.). Hem de disparar-los col·locats en una posteta, preparada convenientment amb armelles. Així evitarem fer-nos mal o provocar un incendi.

– Hem de fixar bé les rodes d’artifici. Així evitarem que cremin incontroladament.

– Els focs artificials resultaran més brillants i més espectaculars si els disparem d’esquena a la direcció del vent i, a més, evitarem el risc de cremades per l’acció de les espurnes.

– No hem de llençar cap petard contra les persones o els animals. Podem ferir-los greument.

– No hem de tirar cap coet amb la canya trencada, perquè sortirà en una direcció inesperada i pot explotar malament.

– Quan utilitzem focs artificials, hem de vigilar que no hi hagi a la vora líquids inflamables. S’encenen fàcilment i els vapors poden explotar.

– Per a la nostra seguretat i la de la nostra família, hem de comprar els productes pirotècnics als establiments que en tinguin autoritzada la venda.

Les fogueres

– No fem fogueres enlloc sense l’autorització corresponent del nostre districte.

– No hem d’utilitzar mai cap mena d’accelerant per encendre les fogueres. La deflagració que es provocaria podria calar foc als vestits o als cabells de les persones situades a prop de la foguera.

– No hem de llançar a les fogueres bidons, llaunes, esprais, etcètera, ja que poden explotar. Tampoc no podem llançar pneumàtics i plàstics a les fogueres.