Cau una xarxa organitzada de falsificació d’entrades durant l’últim Clàssic Barça – Madrid

Durant l’últim Barça-Madrid es van intervenir entrades falsificades, que implicaven un total de 2.823 socis titulars d’un abonament a l’Estadi.

El FC Barcelona ha detectat una xarxa organitzada de falsificació d’entrades, que ha ocasionat grans pèrdues econòmiques al club. I és que en l’últim Clàssic Barça – Madrid, disputat el passat 6 de maig, es van detectar fins a 2.823 entrades falsificades. L’estimació del perjudici causat per aquest frau al Club ha estat aproximadament d’1,5 milions d’euros el dia del Clàssic.

La Junta Directiva del FC Barcelona reunida ahir, dilluns, 14 de maig, van tractat àmpliament el tema, i es va acordar que “les irregularitats detectades constitueixen, des del punt de vista disciplinari, dues infraccions que els Estatuts del Club qualifiquen de molt greus: la manipulació i falsificació d’un document oficial del Club, i la posada a disposició de l’abonament a la revenda amb la intermediació de xarxes organitzades”.

Atesa la gravetat dels fets, la Comissió de Disciplina del FC Barcelona ha resolt la suspensió cautelar immediata de la condició d’abonats de tots els afectats i la incoació dels expedients corresponents. Aquesta disposició inclou el darrer partit de Lliga a l’Estadi contra la Reial Societat. A partir d’aquest moment, la Comissió nomenarà els instructors que gestionaran els expedients a partir d’ara i el Club contactarà amb els afectats a partir d’aquest dimarts, 15 de maig.

Greus sancions

D’acord amb el que estableix l’article 75 dels Estatuts del Club, les sancions per infraccions molt greus poden comportar des de la suspensió de la condició de soci fins a un màxim de dos anys, a la pèrdua permanent de la condició de soci. Tot això sense perjudici de les indemnitzacions que es puguin imposar als afectats pel perjudici causat a l’Entitat. Aquesta sanció també comporta la pèrdua temporal o definitiva de l’abonament a l’Estadi.

Finalitzat el procés tutelat per la Comissió Disciplinària, “el Club posarà l’expedient, amb les conclusions i les proves practicades, a disposició de l’autoritat judicial mitjançant l’acció corresponent”.