Els Punts d’Assessorament Energètic dupliquen les persones ateses en el seu segon any de vida

El servei municipal per lluitar contra la pobresa energètica ha atès 3.500 persones al mes durant l’any 2018 enfront de les 1.900 persones que va atendre l’any passat.

Els Punts d’Assessorament Energètic (PAE) han complert el seu segon hivern en funcionament amb un augment considerable de totes les atencions que realitzen. En concret, durant els primers cinc mesos de l’any 2018, els PAE han atès 17.641 persones, quan durant tot l’any 2017 van ser 23.231. Això vol dir que el volum d’atencions gairebé s’ha duplicat, en passar de les prop de 1.900 persones ateses cada mes l’any passat fins a les 3.500 persones que s’atenen actualment.

Pel que fa a la comparativa dels cinc primers mesos d’any 2018 respecte l’any anterior, s’observa un augment de les atencions al voltant del 106%. La majoria d’aquestes atencions es resolen gràcies a l’atenció que fan els PAE al punt d’entrada al servei (un 59,9%), mentre que el 33,3% requereix una segona fase d’assessorament més personalitzada i el 6,8% restant acaba amb una intervenció directa a la llar.

Menys talls de llum a famílies en situació de vulnerabilitat

Durant aquests primers mesos de l’any, en paral·lel, s’han atès un 80% més de llars amb persones amb mobilitat reduïda i s’ha instal·lat material elèctric a un nombre d’habitatges un 12% superior. El barri de La Marina ha estat el que ha experimentat un increment més pronunciat, i la segueixen Ciutat Vella, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Sants i Horta-Guinardó.

La principal conseqüència ha estat que mentre que durant els primers cinc mesos del 2017 es van evitar 2.014 talls de subministrament entre famílies vulnerables, enguany han sigut 3.152. Això representa un increment del 56,5% i la constatació que la pobresa energètica segueix sent una realitat a la ciutat de Barcelona, amb persones que ara per ara segueixen excloses de la millora de la situació econòmica i que no en noten els efectes.

Des de la creació dels PAE el nombre de talls aturats se situa ja en els 8.152, una xifra igualment superior a als 5.020 que es registraven a finals del mes de gener, quan es va presentar el balanç del primer any de vida d’aquest servei.

Reclamacions a les subministradores energètiques

Gràcies als PAE, s’ha observat un preocupant increment de les trucades, missatges i cartes que com a mínim tres subministradores energètiques (Endesa, Gas Natural i Iberdrola) estan remetent a famílies en situació de vulnerabilitat recordant-los els pagaments que, en determinats casos, resten pendents. Després de constatar que aquestes comunicacions no compleixen l’obligació d’informar dels drets relatius a la pobresa energètica, així com d’altres drets que tinguin les persones consumidores en situació de vulnerabilitat econòmica, l’Ajuntament els ha fet arribar a totes tres un primer requeriment en què recorda la obligatorietat de complir amb la legislació vigent. El fet que aquesta pràctica s’estigui duent a terme sobre famílies que tenen reconeguda la seva situació de precarietat i que estan protegides per la llei les fa doblement lesives i, per aquesta raó, si les tres subministradores persisteixen en la seva actitud els requeriments podrien evolucionar cap a procediments sancionadors.