Mercabarna augmenta els beneficis un 11%

El gran mercat registra la xifra comercial més alta de la seva historia.

Mercabarna ha aconseguit al 2017 una xifra de beneficis abans d’impostos de 6.974.723 euros, la qual cosa representa un increment de l’11% respecte al 2016.

La partida principal que ha fet créixer el benefici respecte a l’any anterior ha estat la dels traspassos intersocietaris, impulsats sobretot a la Zona d’Activitats Complementàries. Concretament, hi ha hagut una desena d’empreses que han apostat per ampliar les seves instal·lacions a Mercabarna i d’altres companyies que han decidit ubicar-se per primera vegada dins el recinte. El benefici del 2017 també ha vingut donat per ingressos atípics, com les consultories i el cobrament d’indemnitzacions d’assegurances.

Els beneficis obtinguts es destinaran principalment a l’aposta pel producte ecològic, amb la construcció d’un Mercat Ecològic dins el recinte de Mercabarna (5.500.000€ d’inversió). Les obres d’aquest nou Mercat començaran a la tardor de 2018 i acabaran el 2019. També, s’invertirà en incrementar les mesures per lluitar contra el malbaratament alimentari, amb la modernització del Punt Verd (2.200.000€) i la construcció del Centre d’Aprofitament d’Aliments (850.000€). Es preveu que les obres per aquestes construccions comencin a la tardor de 2018 i acabaran el 2019. Finalment, també es modernitzaran i ampliaran les instal·lacions dedicades a la formació (260.000€), que estaran en funcionament al maig de 2018.

A més de les actuacions esmentades, Mercabarna també farà importants inversions en: la modernització de les infraestructures dels mercats centrals i l’Escorxador; un nou enllumenat públic amb sistema de leds de baix consum o el projecte de digitalització. En total, Mercabarna invertirà 16,7 milions d’euros el 2018.

Balanç de comercialització

El 2017, el conjunt d’empreses de Mercabarna han comercialitzat 2.172.397 tones d’aliments i 8.994.812 unitats de flors, plantes i complements. Aquest volum comercial ha estat un 6,4% més elevat que l’enregistrat al 2016 i ha suposat una xifra rècord al llarg de la història de Mercabarna.

Els factors principals que expliquen aquesta alta xifra de vendes són la lleugera recuperació del comerç interior, l’augment del consum d’aliments frescos entre la població, el Increment de la demanda del sector de l’Hoteleria i la restauració i les exportacions.