L’endeutament de Barcelona es manté en els 835,5 milions d’euros a finals del 2017

El deute és exactament el mateix que a finals de 2016. Són dades que l’Ajuntament ha publicat al Portal web de transparència.

L’Ajuntament de Barcelona ha publicat al Portal de transparència tota la informació vers l’endeutament de la ciutat. Barcelona va tancar l’any passat amb un endeutament de 835,5 milions d’euros, la mateixa xifra que l’any anterior.

Més enllà de mantenir l’actual nivell d’endeutament, el principal canvi introduït pel Govern municipal ha estat el tipus d’entitats amb qui es formalitzen o renegocien les operacions que vencen, prioritzant ara els Bons Verds i Socials, la banca ètica i la banca pública (BEI) per davant de la banca tradicional.

En concret, les noves operacions financeres de l’any 2017 per un valor global de 126.125.000€, corresponen un 28% a l’emissió de Bons Verds i Sostenibles, un 32% a banca pública, un 18% a banca ètica i 22% a banca tradicional.

L’Ajuntament té la intenció de publicar properament el detall de l’endeutament de les Entitats que conformen el Grup Ajuntament, la composició del deute pel tipus d’interès, les entitats prestadores, les condicions de les operacions i la seva finalitat, per tal d’incrementar el control ciutadà de la gestió financera municipal.