Barcelona posa en marxa la seva pròpia empresa d’electricitat, ‘Barcelona Energia’

És l’elèctrica 100% pública més gran de l’Estat i ofereix una energia de proximitat i 100% verda.

Actualment donarà servei a l’Ajuntament. A partir del gener del 2019, l’elèctrica també podrà donar servei a un màxim de 20.000 llars barcelonines.

Aquest diumenge, 1 de juliol de 2018, ‘Barcelona Energia’, la comercialitzadora d’energia elèctrica pública impulsada per l’Ajuntament de Barcelona, comença a subministrar energia. La posada en marxa de la comercialitzadora d’energia elèctrica respon a la voluntat del Govern Municipal de desenvolupar un paper actiu en el mercat energètic.

L’objectiu de la nova elèctrica és que es produeixi un augment de la generació d’energia renovable local, la reducció del consum, l’ús racional de l’energia i la garantia de subministrament, i la consegüent reducció dels gasos amb efecte d’hivernacle.

La comercialitzadora d’energia elèctrica vol ser un instrument de promoció i estímul de la generació energètica local i renovable (principalment energia solar), tant a nivell d’equipaments municipals com també per a la ciutadania de Barcelona (autogeneració – autoconsum). Barcelona Energia és una comercialitzadora d’energia verda i local, que facilitarà la generació i el consum d’energia adaptades a les necessitats de cadascú.

Barcelona Energia es converteix així en la comercialitzadora elèctrica 100% pública més gran de l’Estat i oferirà una energia 100% verda i el màxim de pròxima. Ciutats com Cadis i Pamplona aposten per models similars al de Barcelona.

710.000€ l’any d’estalvi

A partir d’aquest diumenge, 1 de juliol, la comercialitzadora d’energia elèctrica pública de Barcelona donarà servei progressivament a 3.908 punts de tot l’Ajuntament i 19 organismes i entitats del grup d’empreses municipals. El mateix 1 de juliol estaran operatius els punts d’alta tensió i edificis amb instal·lacions de generació d’energia, plaques solars, i la resta de punts al llarg del mes de juliol.

A partir del gener del 2019, l’elèctrica també podrà donar servei a un màxim de 20.000 llars barcelonines.

La formalització del subministrament de l’energia elèctrica pública s’ha fet a través d’un encàrrec de gestió per part de l’Ajuntament de Barcelona i organismes dependents a TERSA (Barcelona Energia), amb una durada prevista des del 1/07/18 fins el 30/06/19, prorrogable 12 mesos més.

L’import total de l’encàrrec és de 29.300.840€, dels quals 28.589.440€ corresponen al subministrament d’electricitat d’acord a la situació actual, i 711.399,58€ a possibles modificacions derivades de pujades del mercat elèctric, noves altes, augment de potència, etc.

D’aquesta manera, l’entrada en funcionament de la comercialitzadora pública suposarà un estalvi econòmic a nivell municipal de l’ordre de 710.000 euros l’any, respecte els preus en el conveni marc de l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

Es preveu una millora potencial de les tarifes ofertes per Barcelona Energia, una vegada la comercialitzadora hagi complert un any de vida donada la reducció de costos en la gestió i l’optimització fiscal que resulta del fet de rebre el subministrament a través d’un mitjà propi.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona, AMB, ja ha iniciat els tràmits perquè la comercialitzadora pugui subministrar electricitat als equipaments metropolitans. Aquest mes de juny ha aprovat l’inici de l’expedient d’iniciativa econòmica, amb la previsió de la seva aprovació definitiva a la tardor. I al gener de 2019 Barcelona Energia s’obrirà a la ciutadania de l’àrea metropolitana.