Barcelona lliurarà 300 euros a cada autònom per cobrir el 100% de la base de cotització mínima

El programa Autòno+ Barcelona, creat en un moment d’emergència i per donar suport al teixit econòmic i productiu de la ciutat, preveu arribar a barcelonins i barcelonines que reben les subvencions de la Prestació Extraordinària del Govern espanyol RD8/2020.

La convocatòria, amb una dotació de 5 milions d’euros, comença el 20 de maig i acabarà el 30 de setembre, fins a esgotar el crèdit disponible.

A més, des del 4 de maig, s’amplia una unitat d’acompanyament a autònoms, microempreses i pimes i cooperatives en la captació dels ajuts econòmics per injectar liquiditat d’una manera àgil i ràpida a aquest col·lectiu.

S’obren noves línies per incentivar acords en matèria de lloguers comercials, per donar resposta a la realitat que viuen llogaters i propietaris d’establiments en aquesta situació de crisi.

L’Ajuntament de Barcelona lliurarà 300 euros, en un pagament únic, per a persones treballadores autònomes de la ciutat que hagin vist decaure en més d’un 75 per cent les seves vendes o s’hagin vist forçades a tancar el seu establiment o negoci arran la crisi de la Covid-19.

És un ajut complementari per a les persones que ja reben la Prestació Extraordinària del Govern espanyol RD 8/2020, de 17 març, que estableix que els autònoms siguin beneficiaris d’un 70% de la cotització mínima, que és de 661 euros. Per tant, gràcies a aquests nous ajuts municipals, Barcelona cobrirà el 100% de la base de cotització mínima de gran part dels autònoms que passaran a cobrar de 661 a 961 euros en únic mes.

L’Ajuntament preveu arribar a un 50% de les persones que reben aquestes subvencions. L’ajut s’afegeix també a l’exempció de pagament de les quotes mensuals mentre no es retorni a la normalitat.

Autòno+ Barcelona és el nom d’aquesta nova línia d’ajuts a autònoms de la ciutat amb una dotació total de 5 milions d’euros, impulsada per l’Ajuntament de Barcelona i gestionada per Barcelona Activa. Aquest ajut extraordinari està dissenyat com a impuls a la reactivació empresarial perquè el temps és considerat com un factor crític per a la supervivència d’aquest teixit econòmic i productiu de la ciutat. Des de l’Ajuntament s’actua perquè aquesta mesura es pugui fer arribar amb la màxima celeritat possible per cobrir una necessitat urgent i immediata d’un dels agents econòmics més afectats per la crisi actual.

Per tal de facilitar aquesta subvenció de forma ràpida i líquida, s’agilitzaran els processos perquè els destinataris finals la rebin en un termini curt, només caldrà comprovar l’empadronament a la ciutat, la documentació de la prestació extraordinària aprovada pel Govern central i els documents que acrediten estar al corrent de les obligacions tributàries.

Les bases es trobaran al web de l’agència municipal i la convocatòria per a la presentació de sol·licituds serà del 20 de maig al 30 setembre, fins a esgotar el crèdit, tot i que es deixa en obert l’ampliació de la dotació pressupostària si aquesta situació d’emergència persisteix.

 

Augmentarà el nombre d’autònoms afectats

El col·lectiu d’autònoms inclou, no només empresaris i individuals o freelance, sinó també socis treballadors de societats mercantils, socis cooperativistes que s’hagin acollit al RETA, administradors de societats, treballadors autònoms dependents o treballadors amb vincle familiar amb els propietaris de les empreses.

Fins ara, s’han acollit a la prestació extraordinària aquelles persones que a principis d’abril han pogut certificar el cessament de la seva activitat per força o bé, la seva reducció. Tanmateix, es preveu que creixerà el nombre d’autònoms implicats, i a principis de maig hi hagi més persones afectades per la reducció del 75% dels seus ingressos.

 

Nova unitat d’acompanyament per trobar finançament, subvencions i ajuts públics arran de la Covid-19

Entre el conjunt d’accions que l’Ajuntament de Barcelona implementarà en termes econòmics, hi ha una nova unitat especialitzada en l’acompanyament a autònoms, microempreses i pimes i cooperatives en la captació dels ajuts econòmics derivats de la crisi de la Covid-19. Aquesta nova unitat, que començarà a funcionar el 4 de maig, estarà coordinada des de l’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) de Barcelona Activa que ja compta amb una línia d’assessorament a empreses per aconseguir finançament.

En el moment actual, els petits empresaris i emprenedors tenen més dificultats en identificar a quin tipus d’ajuts poden recórrer per fer front a una facturació mínima o escassa, així com detectar la necessitat o l’oportunitat de sol·licitar-lo, per tal d’evitar futurs perjudicis derivats d’un possible endeutament. Gràcies a aquest servei es farà un diagnòstic de cada empresa per conèixer les seves necessitats i saber a quins ajuts especials poden optar. Per exemple, els ajuts que s’estan mobilitzant des de les diferents administracions públiques com les subvencions procedents d’organismes com l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), l’Institut Català de Finances (ICF), o les línies disponibles d’entitats bancàries.

Es preveu que els sectors que més sol·licitaran aquest servei d’acompanyament a la captació de finançament són els negocis relatius al comerç, turisme o indústries creatives, entre d’altres. Aquesta nova mesura se suma al servei que assessora i informa d’altres ajuts no excloents provinents de la resta d’administracions. El 2019, aquest servei d’obtenció de finançament de l’OAE va aconseguir aixecar 15 milions d’euros per a més de 100 empreses i projectes empresarials, el que inclou finançament públic, ajuts, i deute bancari.

 

Nou servei gratuït d’orientació jurídica per trobar solucions a contractes de lloguers

Des de l’OAE, en col·laboració amb el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), s’està treballant en un servei gratuït, des de l’11 de maig, d’orientació jurídica per assessorar en la negociació temporal de les condicions dels contractes de lloguer de locals i oficines, amb l’objectiu d’arribar a solucions viables per a propietaris i llogaters davant la complexitat del moment present.

Aquest nou dispositiu esdevindrà clau perquè les parts puguin renegociar les condicions del contracte, que pot implicar la reducció momentània dels cànons del lloguer o l’establiment de convenis temporals.

De manera addicional, en els casos que no s’hagi pogut assolir un acord, i per donar resposta a les empreses que puguin requerir trobar una nova oficina, l’OAE amplia el seu servei de localització empresarial obrint-se també a la “relocalització”, per tal de garantir que les empreses trobin un nou local i mantenir la seva activitat. Mitjançant aquestes actuacions s’oferirà una bateria de serveis de mediació i assessorament per incentivar acords en matèria de lloguers comercials. El servei de localització ha atès 23 empreses durant el darrer any que van aconseguir trobar altres ubicacions al mercat. També es van localitzar 20 empreses a través del portafoli d’espais oferts del servei, que van suposar 208 nous llocs de treball i 9.510 metres quadrats contractats.