Barcelona invertirà 1,7M€ per avançar en la digitalització dels comerços i mercats de la ciutat

Preveu diferents accions perquè els comerços i mercats vagin incorporant la venda on line, i puguin convertir les botigues en veritables punts de contacte amb la clientela.

L’Ajuntament de Barcelona invertirà 1,7M€ en els propers dos anys per avançar en la digitalització dels comerços i els establiments del mercat. L’objectiu és aconseguir que el conjunt del comerç compti, com a mínim, amb una presència bàsica a la xarxa.

La mesura preveu diferents accions perquè els establiments vagin incorporant la venda on line i puguin convertir les botigues en veritables punts de contacte amb la clientela. D’aquesta manera, l’Oficina d’Atenció a les Empreses de Barcelona Activa posarà a disposició dels comerciants i entitats una eina perquè puguin fer un primer diagnòstic de quin és el seu nivell de maduresa digital i sobre l’itinerari que hauran de seguir cada un per avançar. També s’informarà sobre les línies de subvencions que tenen al seu abast. Aquest diagnòstic serà preceptiu per a tots els comerços que vulguin sol·licitar ajuts municipals per a la digitalització i la tasca de formació se centrarà sobretot en els comerços amb un perfil digital més baix.

El diagnòstic servirà també perquè l’Oficina de Transformació Digital pugui disposar de les bases de dades on es plasmi el procés de transformació digital del comerç de Barcelona any a any.

A partir d’aquí s’estudiarà cada cas i es proposarà a cada establiment es un model pautat de formació, suport tècnic i econòmic per acompanyar-los:

– Formació: Definició d’itineraris de formació tenint en compte el nivell de maduresa digital de cada comerç

– Assessorament i acompanyament: Servei d’assessorament i acompanyament en el seu procés de transformació digital ofert des de l’OAE

– Suport econòmic: Definició de diferents ajuts econòmics que facilitin les inversions necessàries que ha de fer el comerç per realitzar la seva transformació digital

– Coneixement: Recull d’informació sobre la transformació digital per al comerç, les noves tecnologies i experiències d’altres comerços o de les proves pilot

– Proves pilots: Implantacions a petita escala i en el territori de noves solucions i tecnologies donant sortida a demandes del sector i dels consumidors.

Per avançar en aquest procés, es crearà un nou catàleg de formacions que podran ser presencials, semi-presencials o totalment en línia i respondran a cinc nivells de maduresa de cada un dels comerços. La formació està pensada per ser molt pràctica, de manera que en acabar-la els establiments hagin pogut avançar un nivell de maduresa (tinguin ja un web, un perfil a les xarxes socials o un pla de màrketing digital, per exemple).

Generar coneixement

Més enllà de la formació que els diferents professionals rebin per avançar en la digitalització, és necessari que els comerciants coneguin les darreres novetats en programes i aplicacions digitals per al comerç.

Amb aquest objectiu, es crearà un catàleg d’aplicacions per al comerç i un radar tecnològic que informi sobre les darreres novetats que van apareixent, que estaran al servei del ciutadà. També s’habilitarà un web on es recollirà la informació i eines que es vagin desenvolupant en el marc del programa. Les diferents eines estaran recollides en un web de transformació digital, on també es recollirà progressivament tota la informació i eines que es desenvolupin.

Subvencions per a la digitalització

El consistori compta amb un pressupost de 340.000 € per al 2018 i 640.000€ al 2019 per a ajuts i subvencions a la digitalització dels comerços. Es preveuen dues línies d’ajuts per als comerços individuals, una per a l’obtenció de presència bàsica a Internet, i una altra per al desenvolupament d’una presència activa a Internet. També es preveu una línia destinada a les associacions i entitats de comerciants per a l’ampliació de la cartera de serveis que ofereixen als comerços.