Barcelona Energia creix i s’estén a tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Es podrien abastir unes 20.000 llars del territori metropolità.

El Consell Metropolità ha aprovat aquest dimarts, en un ple extraordinari, que Barcelona Energia, la comercialitzadora elèctrica pública de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que ja abasteix l’Ajuntament de Barcelona des del passat mes de juliol, s’estengui a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

A partir de gener del 2019 podrà subministrar l’electricitat tant a les empreses públiques gestores de serveis de l’AMB com a la ciutadania de la zona.

Barcelona Energia no és només un instrument per a la compra i subministrament d’energia, sinó que permetrà avançar en la producció d’energies renovables i la promoció de l’autoconsum. Permetrà combatre la pobresa energètica, recuperar el sector econòmic de les renovables i l’apoderament de la ciutadania, així com deixar de dependre de les grans companyies elèctriques.

La comercialitzadora ajudarà a desenvolupar les seves polítiques energètiques de manera integral, eficient i coordinada, amb l’objectiu de produir el màxim d’energia que consumeix.

Durant el Ple s’ha aprovat inicialment la memòria justificativa de l’activitat, la qual recull l’activitat que la comercialitzadora ja executa per compte de l’Ajuntament de Barcelona des del juliol del 2018.

Segons Eloi Badia, vicepresident de Medi Ambient de l’AMB, “amb l’extensió de Barcelona Energia a tota l’àrea metropolitana estem consolidant un instrument que ens permetrà avançar en la transició energètica, en un canvi de model basat en les renovables locals, en la eficiència, on la ciutadania estigui al centre de les decisions”.

Eloi Badia ha remarcat la importància que “Barcelona Energia és una comercialitzadora gestionada des del vessant públic, que no persegueix els beneficis econòmics sinó el benefici comú”.

Dins dels límits legals, Barcelona Energia oferirà els seus serveis a la ciutadania. Pel fet de ser la comercialitzadora d’un ens públic, el 80% de l’activitat estarà dirigida, per llei, a les institucions que la formen, mentre que un 20% de la seva producció es podrà destinar a tercers. Això podria suposar abastir unes 20.000 llars del territori metropolità.

També es contempla la possibilitat que en el futur es puguin incorporar la resta d’ ajuntaments metropolitans i les seves empreses publiques gestores de  serveis públics.