Barcelona dissenyarà una estratègia de màrqueting turístic orientada al màxim retorn econòmic i social

El nou full de ruta haurà de prioritzar propostes de turisme sostenible, amb el màxim retorn social i econòmic i amb la participació de tots els agents.

El regidor de Turisme, Comerç i Mercats de l’Ajuntament de Barcelona, Agustí Colom, i el president del Comitè Executiu del consorci Turisme de Barcelona, Joan Gaspart, han presentat aquest matí a la seu de Turisme de Barcelona la licitació del concurs per dissenyar una estratègia de màrqueting turístic de la ‘Destinació Barcelona’ per als propers anys.

L’impuls d’aquest pla de màrqueting és fruit de la col·laboració entre Ajuntament de Barcelona i Cambra de Comerç, com a parts integrants del Consorci Turisme de Barcelona, i compta amb el suport i la implicació de la Diputació de Barcelona.

Aquest pla de màrqueting ha d’establir les línies estratègiques i les accions a dur a terme en l’horitzó del 2020 per fer front als reptes de futur, tant pel que fa al territori local, al context global i a les noves dinàmiques del turisme sorgides amb l’aparició de nous intermediaris, pautes de consum, el dia a dia dels residents i les preferències dels visitants que configuren la destinació.

Objectius

Els principals objectius de l’Estratègia de Màrqueting (EMTDB) se sintetitzen en: garantir la sostenibilitat de la destinació; promoure la competitivitat de l’activitat assegurant el màxim retorn social; potenciar l’efecte multiplicador del turisme en sectors econòmics estratègics, per afavorir la cooperació empresarial i la creació de vincles empresarials; i integrar les diferents veus que configuren la destinació, donant veu a tots els agents públics i privats que projecten la imatge de la ciutat.

En total, el termini d’execució de l’Estratègia de màrqueting turístic s’estableix en 12 mesos (6 mesos per a la diagnosi i redacció del Pla operatiu i 6 mesos més per a la seva implementació en la fase d’acompanyament).