Acaben les obres de rehabilitació del Mercat de Sant Antoni

A partir d’aquesta setmana, els comerciants comencen les obres de l’interior de les seves parades. Es preveu obrir al públic durant el mes d’abril.

Els veïns i veïnes de Sant Antoni estan d’enhorabona. Les obres de rehabilitació del mercat ja han finalitzat i ara només queda la fase final, on els comerciants començaran les obres de les seves parades. El nou Mercat de Sant Antoni entrarà en funcionament durant el mes d’abril. La data final, però, es decidirà conjuntament entre l’Ajuntament i els paradistes.

En total, el mercat compta amb 235 establiments, dels quals 52 corresponen al mercat de producte fresc (alimentació), 105 als encants (no alimentari) i 78 al dominical de llibres. El Mercat també compta amb un establiment d’autoservei i un establiment d’oferta no alimentària.

La superfície total construïda del nou mercat és de 53.388 m2 distribuïts en 5 nivells, dels quals, quatre nivells han estat excavats per poder dotar el mercat dels serveis i comerços demandats. A la planta principal es concentrarà l’espai alimentari (que s’ubicarà al passadís interior de la creu) i mercat no alimentari –el dels encants- (que s’ubicarà als passadissos més a prop de la façana del mercat). Els dos mercats podran obrir-se i tancar-se de forma independent sense dependre de l’altre.  Finalment, el mercat dominical de llibres s’ubicarà en el perímetre de l’edifici.

A les quatre plantes subterrànies s’hi concentrarà, a la -1, oficines, espai veïnal, espai museístic romà, muralla medieval i contramuralla i nous establiments autoserveis; a la -2 i -4, estaran ubicades més de 400 places d’aparcament pels clients; i a la -3, s’ubicarà els magatzems dels paradistes, la zona de càrrega i descàrrega de mercaderies i la gestió de residus.

Una nova plaça

La reforma del mercat esta íntimament vinculada a la transformació urbana dels entorns. De fet, suposa la recuperació de quatre espais públics, els antics patis del mercat, que en el passat s’utilitzaven bàsicament per operacions logístiques de càrrega i descàrrega de mercaderies i com a magatzems. Amb la reforma del mercat aquestes operacions logístiques i la ubicació dels magatzems es traslladen al subterrani, de manera que aquests quatre patis queden alliberats i contribueixen a una gran transformació urbanística de l’entorn perquè aquest fet disminueix substancialment el trànsit rodat al voltant del mercat.