Avís legal

1. Usuari i règim de responsabilitats

L’Usuari és l’únic responsable de les infraccions en les que es pugui caure o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del Web, quedant el titular del Web, col·laboradors, empleats i representants exonerats de qualsevol mena de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’Usuari.

L’Usuari és l’únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular del Web basat en la incorrecta utilització per part de l’Usuari del Web. En el seu cas, l’Usuari assumirà les despeses i indemnitzacions que s’esdevinguin de possibles reclamacions o accions legals.

2. Funcionament del Web

El titular del Web exclou tota responsabilitat derivada d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, fallides telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al titular de la Web.

El titular del Web està facultat per a suspendre temporalment, sense previ avís, l’accesibilitat al Web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

3. Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

Els enllaços continguts en el Web poden conduir a l’Usuari a altres pàgines web gestionades per tercers.
El titular del Web declina qualsevol responsabilitat respecte la informació inclosa fora del seu Web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d’informar a l’Usuari sobre la existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret.

El titular del Web queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament d’aquests links, del resultat obtingut a través d’aquest enllaços, de la veracitat i legalitat del contingut o informació a la que es pugui accedir, així como dels perjudicis que pogués patir l’Usuari en virtut de la informació continguda en la Web enllaçada.

4. Publicitat

www.BCN-Notícies.cat podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material tramès per a ser inclòs a la web compleix les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

www.BCN-Notícies.cat no serà responsable de cap error, inexactitud ni irregularitat que pugui haver-hi en els continguts publicitaris o dels patrocinadors.